Обучение в гр. Варна

В периода 12 - 14 март 2010 г. в хотел "Персей" край Варна ще се проведе първото от серията изнесени обучения, планирани по проекта. В тридневните тренинги за развитие на комуникативни умения ще участват 98 ученика от ПГСУАУ "Атанас Буров" - Силистра, ЕГ "Пейо Яворов" - Силистра и СОУ "Йордан Йовков" - Тутракан.