Връчване на първите сертификати по проекта

Първите участници, преминали обучение по проекта, получиха своите сертификати по време на заключителна среща, проведена на 22 ноември 2009 г. в сградата на ИСК. На събитието присъстваха ръководителя на проекта, координатора от НШМ, част от екипа обучители и психолози.