Начало на проекта

На 30 септември 2009г. беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП "Развитие на човешките ресурси" между Министерство на образованието, младежта и науката и Националната школа по мениджмънт. С подписването на документа стартира изпълнението на същинските дейности по проекта. Отпуснатата финансова помощ е в размер на 246 095 лева, като общата продължителност на проекта е 12 месеца.