Заключителна пресконференция

На 17 септември 2010 г. от 11.00 ч. БТА ще бъде домакин на заключителната пресконференция по проект "Обучение на средношколци за развитие на ключови социални компетенции". По време на пресконференцията ще бъдат представени резултатите от проекта, обобщена информация тип "обратна връзка" от преминалите през тренингите и данните от проведените проучвания сред учениците за потребностите им от обучение за развитие на социалните им умения.