Годишно информационно събитие на Европейската комисия, 1 - 3 юни 2010, София

От 1 до 3 юни 2010г. в София ще се проведе Годишно информационно събитие на Европейската Комисия под заглавието:

 „Знаете ли какво може да направи за Вас социална Европа?” 

 Това събитие е част кампания, провеждана от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности” на Европейската комисия. Инициативата се провежда ежегодно в различни градове в държавите-членки на Европейския съюз и има за цел да повиши обществената информираност по широк кръг от теми в социалната сфера. В България кампанията се осъществява от Министерство на труда и социалната политика в партньорство с Представителството на Европейската комисия, Министерство на образованието, младежта и науката и Столична община. Събитие на Европейската комисия от такъв мащаб се прави за първи път в България.  

В продължение на три дни, гражданите и гостите на столицата ще имат възможност да посетят специално построената за целта шатра и да научат повече за възможностите, които членството на България в Европейския съюз предоставя за осигуряване на повече и по-добри работни места, подкрепа за бизнеса, достъп до качествено образование и социално включване. В рамките на събитието са организирани игри и състезания за деца и младежи, концерти на ученици и публични дискусии. Шатрата ще е разположена в парка срещу Софийския университет - между метростанцията при СУ и Орлов мост. Моля вижте приложена цялостната програма на събитието. 

Участието на МОМН се разпределя през трите дни, както следва: 

         На 1 юни събитието ще бъде открито от Министър Тотю Младенов, Ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България г-жа Зинаида Златанова, Министър Сергей Игнатов и кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова. През целия ден програмата е изцяло ориентирана към децата на България. Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) ще се представи с участие на начално училище "Св. Климент Охридски" от Кюстендил,  като ученици ще изнесат танцовия спектакъл от 11 часа. Училището е бенефициент по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР). През целия ден за всички деца са предвидени състезания и изненади с много награди. 

          На 2-ри юни е основното участие на Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" в МОМН като Междинно звено по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). От 11.30 до 13.00 е организиран публичен дебат на младежи от четири столични училища за  възможностите за  подобряване на качеството и достъпа до образование в България и професиите на бъдещето. Участниците са от НПМГ; Професионална гимназията по строителство, геодезия и архитектура; 2-ра Английска гимназия и 74 СОУ. Последните две училища също изпълняват проекти по ОП РЧР. Дискусията е в унисон с наскоро одобрените от Комитета за наблюдение на ОП РЧР 10 000 000 лева за изграждане на система за кариерно ориентиране в училищното образование. 

Вечерта на 2-ри юни от 18.00 е големият концерт с участието на училищни рок-групи  от НПМГ, Италианския лицей, Математическата гимназия от Монтана и Музикалното  училище в София.  

 На 3-ти юни от 11.30 до 12.00 ще бъде представен като добра практика проектът „Студентски стипендии и награди", който се изпълнява от МОМН по ОП РЧР. В рамките на цялата продължителност на събитието от 1 до 3 юни ще има специално подреден щанд, на който ще се предоставя информация за проекта. 

 

AttachmentРазмер
Agenda 1-3 06 2010.doc204 KB