Обучение на учениците от 32 СОУ

От 16 април 2010 в хотел "Зодиак" в Боровец стартират три последователни тридневни обучения на ок. 300 ученика от 32 СОУ "Св. Климент Охридски" - София.